Dane adresowe


ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
ul. OS. NAD SOŁĄ 20, 32-650 KĘTY
KRS 0000484701
NIP 5492436420
REGON 122983011
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2 265 700,00 ZŁ

Formularz kontaktowy