Relacje inwestorskie


29.09.2020 r.

Zarząd spółki VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kętach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Os. Nad Sołą 20, 32-650 Kęty. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym wezwaniem.


30.09.2020 r..

Dnia 29 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA podjęło uchwałę o wyborze Biura Maklerskiego zaprotokołowaną aktem notarialnym Rep. A nr 4130/2020 o treści:

UCHWAŁA NUMER 7

w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Kętach postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  


27.10.2020 r.

Zarząd spółki VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kętach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Os. Nad Sołą 20, 32-650 Kęty. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest drugim wezwaniem.


25.11.2020 r.

Zarząd spółki VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kętach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Os. Nad Sołą 20, 32-650 Kęty. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim wezwaniem.


19.12.2020 r.

Zarząd spółki VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kętach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Os. Nad Sołą 20, 32-650 Kęty. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest czwartym wezwaniem.


18.01.2021 r.

 

Zarząd spółki VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kętach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. ASI II VIS VITALIS MANAGEMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Os. Nad Sołą 20, 32-650 Kęty. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest piątym wezwaniem.